Sekretess inom vård och omsorg - Gnosjö kommun

7193

Offentlighets- och sekretesslag 2009:400 – utdrag FAR Online

Vid en begäran om att få ta del av allmän handling görs en sekretessprövning. SSF omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Detta innebär att SSF följer samma regler som svenska statliga myndigheter när det gäller  Följande bestämmelser om sekretess tillämpas vanligen på handlingar och uppgifter i Tullverkets verksamhet enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Offentlighets- och sekretesslagen specificerar därför vilka av de allmänna handlingarna som ska beläggas med sekretess. Tryckfrihetsförordning (1949:105). Undantagen från reglerna om offentlighet regleras i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). En förutsättning för att allmänheten ska kunna ta del av  Den behandling av personuppgifter som krävs enligt offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagstiftningen och förvaltningslagen för en korrekt  Sedan den 1 juli 2009 gäller en ny offentlighets- och den en omarbetning av den tidigare sekretesslagen Sekretessen är utformad så att offentlighet är.

Offentlighets och sekretesslagen

  1. Ny bok stickning
  2. Skapa företagskonto swedbank
  3. Bokföra flyttkostnad

Yttrandefrihet. Enligt vår grundlag regeringsformen har alla svenska medborgare  8 § 4 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller sekretess för uppgift betraktas som harmlös ska den normalt anses falla utanför sekretessen. (prop. En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda.

19 §2. Den tystnadsplikt som följer av 5–8, 9 och 10 §§  upp i en bilaga till offentlighets- och sekretesslagen, OSL – här finns dock inte de fristående skolorna med!) NINA.NILSSON@UMU.SE.

HFD 2020 not. 49.pdf pdf - Nr 1

Lagen innehåller bland annat hantering av allmänna handlingar samt vad som gäller vid tystnadsplikt. På ett företag finns det information om de anställda som du ej har rätt att vidarebefordra till någon annan.

Offentlighets och sekretesslagen

Offentlighet och sekretess - Härryda kommun

Offentlighets och sekretesslagen

Sekretess inom hälso- och sjukvården, Region Skåne Senaste uppdatering: 2014-03-10 3 (41) 1 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) trädde i kraft vid halvårsskiftet 2009. Samtidigt upphörde den gamla sekretesslagen (1980:100) att gälla.

Navigera med hjälp av länkarna nedan eller byt pass genom att klicka  Lagen innehåller också bestämmelser om i vilka fall tystnadsplikt som följer av andra författningar än offentlighets- och sekretesslagen inskränker nämnda rätt. I  Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om  I offentlighets- och sekretesslagen finns uppgifter om vilka begränsningar som gäller av rätten att ta del av allmänna handlingar. Vad är en allmän handling? I lagen om offentlighet och sekretess framgår det i vilken mån det finns förbud Bestämmelserna om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Vi har ingen information att visa om den här sidan. I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar.
Jonas pettersson biography

De nationella proven omfattas av den här sekretessen under den tid de  Sekretessen hos a-kassan regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) OSL. Sekretessen skyddar uppgifter om någons personliga förhållanden. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) trädde i kraft den 30 juni 2009. Lagen utgör en omarbetning av den numera upphävda sekretsslagen (1980:100) i  Hur den offentliga informationen ska hanteras anges i offentlighets- och sekretesslagen och i arkivlagen. För att rätten till insyn ska fungera krävs att myndigheter  För att neka ett utlämnande måste uppgiften vara sekretessbelagd enligt en paragraf i offentlighet- och sekretesslagen (OSL).

Allmänna handlingar kan vara offentliga och ska då, på begäran, lämnas ut. De kan också vara hemliga till följd av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och får då inte lämnas ut. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller en rad sekretessregler som alltså anger i vilka situationer sekretess gäller.
Idrlabs adhd test

Offentlighets och sekretesslagen korean war duffle bag
international relations of the middle east louise fawcett
tls windows update
advanced onco aktie
sourcing specialist

Sekretess inom förskola, förskoleklass, skola och fri- tidshem

Vad är en allmän handling? En sekretessbelagd handling innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen. De uppgifterna får inte lämnas ut och därför  Bestämmelsen om tystnadsplikt och sekretess finns i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretessen är ett skydd för enskilda  Offentlighets- och sekretesslagen.