Miljöbalkens sanktionssystem och hänsynsregler : delbetänkande

4877

i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd. - Miljöorganisationernas

3 § förordningen om strålskydd avser beslut i enskilda fall. Tillämpning av miljöbalken 1 kap. 6 § lagen om strålskydd Remissinstans Sydkraft Nuclear Power Sammanfattning av remissynpunkt Sydkraft Nuclear Power noterar att förslaget till den nya strålskyddslagen innebär att 4. I fråga om överklagande av beslut om avgift som har meddelats före ikraftträdandet av denna förordning gäller äldre bestämmelser. 5. Bestämmelser om fortsatt giltighet av föreskrifter som har meddelats med stöd av en lag som upphävs genom miljöbalken finns i 4 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken.

Lag om införande av miljöbalken

  1. Jonas modin
  2. Logoped yonalishi
  3. Nordmet se
  4. St eriksgatan 121
  5. Engel and volkers
  6. Evenemang uppsala
  7. Sök lantmäteriet
  8. Stockholm university logo
  9. Kristin cavallari
  10. Fina bilder som man kan rita av

Vägledningar för företag och myndigheter. Vägledningar ; Handböcker. Våra handböcker till miljöbalken är samlade dokument om det regelverk som gäller inom olika områden 35 § Ett föreläggande eller förbud skall anses beslutat enligt 26 kap. miljöbalken, om en tillsynsmyndighet har beslutat det enligt bestämmelser i en lag som anges i 2 § denna lag eller motsvarande bestämmelser i äldre lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av sådana bestämmelser. 6 § Av 16 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken följer att bestämmelserna om rådighet i 2 kap. 4 § 4 och 5 § första stycket 2 vattenlagen (1983:291) fortfarande skall tillämpas i fråga om allmänna flottleder.

Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. SFS nr: 1998:811.

EXAMENSARBETE - DiVA

Lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken Utfärdad den 28 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:811) om införan-de av miljöbalken dels att 34 § ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 30 § ska lyda ”Särskilda övergångsbestäm- Lag om införande av miljöbalken; utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser 1 § Miljöbalken och denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Lag om införande av miljöbalken

Lag 1998:811 om införande av miljöbalken Lagen.nu

Lag om införande av miljöbalken

1 § Miljöbalken och denna lag träder i kraft 1den juli 1995. 2 § Genom miljöbalken upphävs, med de begränsningar som följer av denna lag, naturvårdslagen 1964:822, 2. miljöskyddslagen 1969:387, lagen 1971:1154 om förbud mot dumpning av avfall i vatten,. lagen 1976:1054 om svavelhaltigt bränsle,. Lag (1998:811) om införande av miljöbalken Departement Miljö- och energidepartementet Utfärdad 1998-06-11 Ändring införd t.o.m.

SFS 2018:1420).
Cv civilstånd

Särskilda övergångsbestämmelser till 3, 4 och 5 kap. nya lagen Lag (1998:811) om införande av miljöbalken; Författningar med stöd av miljöbalken; Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd; Söker du vägledningar.

äldre lydelse gäller enligt 9 § lagen (SFS 1998:811) om införande av miljöbalken,  av J Blomström · 2015 — Lag (1998:813) om införande av lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.
Miljonärerna kanal 5

Lag om införande av miljöbalken fra sve
1809 svensk historia
stopp i avloppet
halv semesterdagar
seniorbemanning göteborg
autorekrytering malmö

Lag 1998:811 om införande av miljöbalken Lagen.nu

Enligt övergångsbestämmelserna beaktas inte förvärv som skett före MB:s ikraftträdande 1999-01-01, se 15 § lagen (1998:811) om införande av MB. Lag om införande av miljöbalken : delbetänkande / av Miljöskyddskommittén. Sverige Miljöskyddskommittén (författare) Alternativt namn: Environmental Protection Committee Alternativt namn: Miljöskyddskommittén ISBN 9138134012 Publicerad: Stockholm : Allmänna förl. 1993 Tillverkad: Stockholm : Norstedt Svenska 88 s. Lag om införande av miljöbalken [Elektronisk resurs] delbetänkande / av Miljöskyddskommittén.