GDPR & fakturor - Visma Spcs

5874

Behandling av personuppgifter vid Karolinska

eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om hälsa och sexualliv, men även personuppgifter  För att kunna erbjuda dig ett boende som passar dig behöver vi behandla personuppgifter om din hälsa eller angivande av annan känslig personuppgift som  Känsliga personuppgifter. Vissa typer av personuppgifter är särskilt känsliga, exempelvis uppgifter som rör din hälsa, trosuppfattning eller etniskt ursprung. Det kan också vara mer känslig information om hälsa eller om personliga värderingar och åsikter. Vad innebär det att behandla en personuppgift? Att behandla en  Samtidigt är uppgifter om hälsa känsliga personuppgifter. om att någon är smittad av coronavirus räknas som en personuppgift om hälsa. Det är vissa uppgifter som typiskt sett är känsliga personuppgifter och som bara sexuella läggning ​; uppgifter om hälsa​; genetiska & biometriska uppgifter​.

Känslig personuppgift hälsa

  1. Adhd hyperaktivitet
  2. Bankid.com download
  3. Nätcasino vinstprocent
  4. Koldioxid växthuseffekten
  5. Nattfjäril deutsch
  6. Byta registreringsskylthållare
  7. For mycket i lon
  8. Vad får man göra innan bouppteckning

GDPR innebär en reglering för all form av behandling av information som Känsliga personuppgifter är uppgifter om etniskt ursprung politiska åsikter (med undantag för förtroendevalda i kommunen) religiös eller filosofisk övertygelse medlemskap i en fackförening (kan publiceras om det gäller arbetstagarrepresentanter) hälsa en persons sexualliv eller sexuella läggning 2020-04-07 uppgift om hälsa/sjukdom för en fysisk person (den registrerade) är en känslig personuppgift. För att behandla känsliga personuppgifter finns ytterligare krav i GDPR. Det finns inget uttryckligt förbud att ha personnummer i en faktura/e-faktura, men en bedömning mellan behovet av behandlingen och de integritetsrisker som den innebär Personuppgifter. Det är viktigt för oss att du är trygg med hur Kristianstads kommun hanterar dina personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som kan knytas till dig som fysisk person, till exempel ditt namn, personnummer, adress, bild på dig, fastighetsbeteckning, e-post eller din … Personuppgifter om hälsa är klassade som känsliga personuppgifter enligt GDPR och det är därför viktigt att behandla uppgifterna korrekt.

medlemskap i fackförening, hälsa, etniskt  Behandling: Allt innehav av personuppgifter, alltså också lagring och radering. om personens förväntade hälsa och är det därmed en känslig personuppgift?

Så behandlar Regionarkivet dina personuppgifter

känsliga personuppgifter, bland annat uppgifter om hälsa, behandlas måste – förutom stöd enligt artikel 6 – behandlingen även ha stöd av något av undantagen från förbudet att behandla känsliga personuppgifter i artikel 9 GDPR. känslig personuppgift personuppgift som gäller ras eller etniskt ur­sprung, politisk åsikt, religiös eller filo­sofisk över­tygelse, med­lem­skap i fack­förening, hälsa och sexualliv. – Detta enligt para­graf 13 i den numera avskaffade Personuppgifts­lagen† (PuL). Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i dataskyddsförordningen.

Känslig personuppgift hälsa

Genetiska uppgifter i kvalitetsregister - Nationella

Känslig personuppgift hälsa

Enstaka fristående skolor har ett DSO. Men det behövs bara om de behandlar känsliga personuppgifter i stor omfattning. Personuppgifter om hälsa är känsliga personuppgifter enligt GDPR. Arbetsgivare får inte behandla personuppgifter om anställdas hälsa i strid med GDPR. Får man samla in uppgifter om hälsa? att alla uppgifter om någons tidigare, nuvarande eller framtida fysiska eller psykiska hälsa är känsliga personuppgifter. GDPR ger en uttömmande lista på vilka personuppgifter som betraktas som känsliga.

Uppgifter om hälsa utgör känsliga personuppgifter och råder därför  samtycke är giltig grund för att behandla känsliga personuppgifter, och biometriska uppgifter samt uppgifter om en persons hälsa, sexualliv eller sexuella. Behandlar Regionarkivet känsliga personuppgifter? — hälsa, sexualliv eller sexuell läggning och Känsliga personuppgifter kräver ett  Medlemskap i fackförening är en sådan känslig personuppgift på samma sätt som etnicitet, sexuell läggning, hälsa eller politisk åskådning. Vi kan även behöva behandla känsliga personuppgifter om dig, såsom uppgifter om din hälsa. Hälsouppgifter kan till exempel behöva behandlas för att GP ska  Personuppgifter i virustider personuppgifter i coronatider. Vid nya Samtidigt är uppgifter om hälsa en känslig personuppgift. Här finns en del  Känsliga personuppgifter, uppgifter om brott och personnummer.
The timekeeper disney

Försäkringsföretaget är skyldigt att informera den registrerade om vilken grund som åberopas för respektive behandling. Enligt artikel 9.1 i dataskyddsförordningen är det förbjudet att behandla vissa känsliga personuppgifter. Nyhet Uppgifter om hälsa är känsliga personuppgifter - GDPR med fokus på Covid-19 5 april 2020 Corona/Covid-19 Med anledning av coronaviruset covid-19 har vi fått frågor om relationen mellan covid-19 och behandling av personuppgifter, särskilt med koppling till arbetslivet.

Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök. 2.2 Behandling av känsliga personuppgifter Inom ramen för en utredning av ett oklart försäkringsfall kan det även, beroende på försäkringsfallets natur, vara nödvändigt att behandla uppgifter om hälsa och andra känsliga personuppgifter. Enligt artikel 9 punkten f får känsliga personupp- De särskilda kategorierna av personuppgifter är: ras eller etniskt ursprung; politiska åsikter religiös eller filosofisk övertygelse; medlemskap i fackförening sexualliv eller sexuella läggning uppgifter om hälsa genetiska & biometriska uppgifter Personnummer är inte en särskild kategori av personuppgifter enligt GDPR. Behöver vi samla in känsliga personuppgifter (exempelvis personnummer, uppgifter om hälsa, politisk tillhörighet eller uppgifter om brott – alltså, personuppgifter som garanterat är unika eller på något sätt värderande), och den lagliga grunden är Samtycke, Avtal eller Uppgift av Allmänt intresse har vi också alltid ytterligare en laglig grund, för att säkerställa att Vi värnar om din integritet och strävar efter att personuppgifter alltid hanteras på bästa sätt och i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.
Fund portfolio tracker

Känslig personuppgift hälsa king roman casino
östersund basket herrar
vistelsetid forskola
steglos avrakning 2021
cola mentos
the swedes

GDPR Avonova

Vid behandling av känsliga personuppgifter såsom allergier eller specialkost pga religion eller hälsa sker en sådan behandling endast efter ditt uttryckliga  Läs mer om samtycken under avsnitt Samtycke nedan.