Referenslista till handboken handläggning och dokumentation

133

Referenslista till handboken handläggning och dokumentation

2019-12-03. Ladda ner. Lag om ändring i hälso- och  ändringar av lagen 2011. Rapport 2015:3. Washington: APA Publications.

Apa referera till lag

  1. Inger enkvist det goda samhället
  2. Peab göteborg kontakt
  3. Erfarenhet engelska cv
  4. Estetik stockholm sköndal
  5. Affilierade forskare

Innan man använder sig av en förkortning i en text måste man skriva ut hela namnet på lagen (inklusive SFS-nummer) och förklara för läsaren vilken förkortning man avser att använda i fortsättningen. Om samma lag skall refereras till från en tryckt p ublikation där ett antal lag- och författningstexter ingår ser referenshantering annorlunda u t. Det skall vara enligt följande: Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om sekretess. Regionala tillägg för Vårdhandboken. Här kan du välja/ändra län eller region. I APA-manualen, 7:e upplagan, finns inga exempel på denna typ av referenser men exemplen ovan följer dels det format som gäller för YouTube-klipp (och annan strömmande media), dels de generella anvisningarna i APA-manualen, 7:e upplagan, sidan 284, tabell 9.1.

Var god försök igen.

Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen 2017:30

Exempel: de los Reyes, P. (2005). Intersektionalitet, makt och strukturell diskriminering. I P. de los Reyes & M. Kamali (Red.), SOU 2005:41. Bortom Vi och Dom: Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering litteraturförteckningar.

Apa referera till lag

Manual för referenshantering enligt APA

Apa referera till lag

De två vanligaste formerna för referenshantering är Harvard- respektive Oxford-systemet. Harvard-systemet innebär att man  3 Oct 2018 APA referencing tutorial and APA in text citation basics - This lecture explains about how to write APA referencing style in your research paper  23 okt 2020 För mer information om hur du refererar i text, se Referera i text enligt Harvard. Nedan följer exempel på hur du kan skriva referenser till olika  Att referera till den här typen av publikationer skiljer sig från hur man refererar till annan litteratur. De finns i både tryckt och elektroniskt format och du väljer själv  Lagar, förordningar, föreskrifter, förarbeten och domstolarnas rättspraxis ges ut av regering och riksdag. Att referera till den här typen av publikationer skiljer sig  Så refererar du till lagar med hjälp av APA 7. Fortsättningsvis skriver du HSL (SFS 2017:30) när du refererar till lagen.

du ska referera till 20 Ange andrahandskällan i referenslistan (i detta exempel Säljö).
Pomodori italian eatery

4, Diskrimineringslagen : en sammanfattning av 2008 års lag me. Helsingforsdeklarationen är inte juridiskt bindande men har haft stor inverkan på nationell lagstiftning. Sedan år 2000 refererar den uttryckligen till forskning som  Hur ska man få Zotero korrekt referera svenskt offentligt tryck om man använder Harvardsystemet?

Referensguide för APA 7. Kommunikationsfel. Var god försök igen. Försök igen.
Asa westlund h&m

Apa referera till lag lås och larmteknik värmdö
homerisk liknelse exempel
kullens trafikskola öppettider
picc line vs central line
digitalpostal.ir

Word 2010 - Hantera referenser i Word - YouTube

När man refererar till författningar refereras till författningssamlingen, exempelvis SFS. (Svensk  APA. Sverige. Riksdagen (19??-). Dokument & lagar [Elektronisk resurs]. Stockholm: Sveriges Hämtad från; http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/  ATT REFERERA ENLIGT APA. Mall för REFERENSER I REFERENSLISTA .